News & Updates

Get the latest insights, announcements, and stories from our company.

NOR styrker teamet

  – Vi ønsket å styrke staben og har ansatt Christian Aasen på teknisk avdeling. Han skal være et bindeledd i prosjektene og bistå våre kunder med å optimalisere produkter og effektivisere deres arbeidsprosesser, samt utvikle nye innovative løsninger i samarbeid med kunden, sier daglig leder i Norwegian Offshore Rental, Olafur Gislason. Christian er 33 […]

Read more

MiniROV – En foretrukket partner innen havbruk

  Mini ROV er en trygg, tids- og kostnadseffektiv måte å drive inspeksjon på. Ved hjelp av lys, sensorer og kamera gir våre MiniROVer deg full kontroll på både oppdrettsmerd og innfestinger. De får med seg alt ned til 750 meter, og du kan føle deg trygg på at evt utfordringer med anlegget oppdages. ROV’ene […]

Read more

Digital catalog

Explore our product range offline.

View our latest catalog by clicking the picture, or download it at the link below to browse our products offline.

Get in touch

For more detailed information regarding our products and rental services, please complete the fields below and submit the form.