NOR styrker teamet

 

– Vi ønsket å styrke staben og har ansatt Christian Aasen på teknisk avdeling. Han skal være et bindeledd i prosjektene og bistå våre kunder med å optimalisere produkter og effektivisere deres arbeidsprosesser, samt utvikle nye innovative løsninger i samarbeid med kunden, sier daglig leder i Norwegian Offshore Rental, Olafur Gislason.

Christian er 33 år og kommer fra Haugesund. Han har de siste årene bodd og studert i London og jobbet for vår lokale hjørnestensbedrift Marine Aluminium i flere spennende stillinger. Christian har Master i mekatronikk fra Kingston University i London og en Bachelor innen Marin Konstruksjonsteknikk fra Høgskulen på vestlandet.

– Det er en engasjert ingeniør med «drive» og god erfaring innen mekanisk design, hydraulikk og systemer vi har fått med oss.

Christian begynte i juni og vi ser frem til en spennende tid fremover der vi nå kan fokusere på å levere enda mer utfordrende tekniske løsninger med Christian på laget. Denne ansettelsen er første steg i NOR sin satsing på å tilby en enda bedre totalpakke ut i markedet.

Om Norwegian Offshore Rental

Norwegian Offshore Rental leverer leieutstyr til offshore- og subseaindustrien, med fokus på konstruksjon, ROV og det geofysiske markedet. NOR har kunder over hele verden, med flere store kunder lokalt på Haugalandet. Siden oppstart har vi hatt fokus på å levere god kvalitet med høy grad av fleksibilitet. Vi har flere ROVer og ROV-piloter som leies ut til oppdrag.

Vårt hovedkontor finner du på Risøy – midt i Subsea sentrumet på Vestlandet. Vi har et tett samarbeid med blant annet Imenco som er en betydelig leverandør innen havbruk, kamerateknologi , subsea, dykkesystemer og løftesystemer.

 

Christian Aasen joins NOR as Project Engineer

The 33-year-old Christian studied in London before returning to his hometown Haugesund. Previous employment includes various positions at Marine Aluminium Group. Christian has both a master’s degree in Mechatronic from Kingston University in London, and also a bachelor’s degree in Maritime Construction Engineering from Western Norway University of Applied Sciences.

– He’s a very committed engineer with excellent skills in mechanical design, hydraulics and systems. We are thrilled to have him join our team, says Managing Director, Olafur Gislason.

Christian joined us in June this year and we look forward to offering our clients even more specialised technical solutions. With this employment, NOR is taking steps to provide ‘more complete solutions’ for the coming years.

About Norwegian Offshore Rental

Norwegian Offshore Rental delivers rental equipment to the offshore and subsea industry, focusing on construction, ROV and the geophysical market. Our key market is the North Sea with an increasingly number of worldwide clients. From the start, NOR has always been determined to provide excellent quality and flexibility in our deliveries.

The NOR Headquarter is located in the subsea cluster of Haugesund, with collaborating companies in Aberdeen, Singapore and the US.